Wzrok jest wykorzystywany w wielu czynnościach oraz pracach. To sprawia, że warto zadbać o jego sprawność. Urazy oczu mogą w skrajnych przypadkach skutkować niezdolnością w wykonywaniu prac. Mniej poważne mogą ją znacząco utrudnić. Ważne i konieczne staje się odpowiednie zabezpieczenie oczu przed urazami. Najczęściej wykorzystuje się tu rozmaite okulary oraz gogle ochronne, wystarczająco wytrzymałe i lekkie by zapewnić bezpieczną, komfortową pracę. Podstawą jednak jest zawsze scharakteryzowanie zagrożeń. Wiąże się to ze specyfiką wykonywanych prac.

Przykładowe rodzaje zagrożeń to:

- urazy mechaniczne – od kurzu, piasku, pyłu,

- urazy chemiczne – rozbryzgi rozpuszczalników, olejów, kwasów i innych chemikaliów,

- promieniowana – laser, podczerwień itp.,

- elektryczność – łuk elektryczny.

Ważne staje się odpowiednie dopasowanie do kształtu twarzy. Pozwala to na uniknięcie sytuacji związanej szczególnie z pyłami oraz piaskiem czy farbami, kiedy mogą dostać się do oczu przez niewłaściwe zabezpieczone powierzchnie boczne. Często lepiej sprawdzają się tu gogle, które są wyposażane w gumową uszczelkę. Wybierając jednak takie rozwiązanie warto sprawdzić, czy są odporne na zaparowanie. Jednak jednymi z najważniejszych parametrów jest odporność na uszkodzenia mechaniczne. Drobne a nawet większe uszkodzenia od ostrych elementów są bardzo niebezpieczne, szczególnie przy niewłaściwych próbach ich usunięcia. Gogle lub okulary mogą zostać uszkodzone, jednak powinny zapewnić bezpieczeństwo. Podobnie jeżeli chodzi o promieniowanie, tu wykorzystuje się między innym filtry.  

Jako środki ochrony indywidualnej kwalifikuje się je do kategorii II. W ich przypadku wymagane jest by spełniały normę EN 170.

Można je zastosować w pracy związanej z:

- pracą mechaniczną,

- stolarstwem i obróbką drewna,

- obróbką metalu,

- czynności związane ze spawaniem.